HPパビリオン専用充電アダプター(DV1000 DV2000 DV4000 DV5000 DV6000対応)

  • 在庫量0

1,500円
売り切れ

【商品内容】HPパビリオン専用充電アダプター;電源コード (UA)
【対応機種】※ DV1000 DV2000 DV4000 DV5000 DV6000
【保証期間】到着後1週間

【商品仕様】
1.入力:100-240V
2.出力:18.5V(18,5V), 3.5A(3,5A)
3.パワー: 65 W

※パッケージ、本体/付属品のデザイン・仕様は予告なしに変更する場合があります